Diyabet

Çocukluk çağı diyabeti

Diyabet çocukluk çağında görülen kronik hastalıkların başında gelmektedir. Bu çağdaki diyabet vakalarının %98’inden fazlasını Ensüline Bağımlı Diyabet (IDDM) vakaları oluşturur.IDDM pankreas beta hücrelerinin harap olduğu otoimmün bir hastalıktır. IDDM genetik yatkınlığın üzerine çevresel (kimyasal ve/veya viral) bir faktörün eklenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Klinik diyabet bulguları ancak pankreas beta hücrelerinin % 80’i harap olduğunda ortaya çıkmaktadır. IDDM prediyabet (hastalık belirtilerinin başlamadan öncesi), hastalığın belirtilerinin olduğu klinik diyabet, hastalığın iyileşmediği ancak belirtilerin kaybolduğu dönem ve kronik (hastalık belirtilerinin süreğen olması) diyabet olmak üzere 4 döneme ayrılarak incelenmektedir. IDDM’e neden olan immünolojik mekanizmanın klinik diyabet bulgularından aylar-yıllar önce başladığı bilinmekte ve son yıllarda hastalığın prediyabet döneminde saptanıp tedavi edilmesi üzerinde durulmaktadır.

Çocukluk Döneminde Diyabet Görülme Sıklığı

Tek yumurta ikizlerinden birisinde IDDM varsa, diğerinde de olma riski %35, anne veya babada IDDM olması durumunda çocuğunda görülme riski %6, genel popülasyondaki risk ise % 0.5'dir.

Belirtiler

Diyabetli çocuklarda fazla idrar yapma (poliüri), fazla su içme (polidipsi) ve kilo kaybı bulgularına sık rastlanır. Bazı çocuklarda gürültülü bulgular ve birkaç gün içinde gelişen diyabetik ketoasidoz tablosu ortaya çıkabilir

Diğer belirtiler

- Daha önce idrar kaçırmayan çocuklarda gece işemesinin başlaması.

- Özellikle puberte öncesi kızlarda vaginal kandidiyazis (mantar enfeksiyonu).

- Kusma

- Büyümekte olan çocuğun yeterli kilo alamaması veya kronik kilo kaybı.

- Okul performansında bozulma.

- Tekrarlayan deri enfeksiyonları.

- Çocuklarda Diyabet Koması

Zamanında fark edilmeyen ve tedavi edilmeyen diyabetik ketoasidoz vakalarında ölüme yol açan koma tablosu görülebilir. Çocuklarda ağır diyabetik ketoasidoz belirtiler şunlardır:

- Ağır dehidratasyon (vücudun susuz kalması)

- Şok (hızlı nabız atımı, tansiyon düşüklüğü, burun kulak parmak uçları vb. organlarda morarma)

- İnatçı kusma

- Vücuttaki sıvının azalmasına rağmen devam eden çok idrar yapma

- Ani kilo kaybı

- Yanaklarda kızarma

- Nefeste kötü aseton kokusu

- Derin ve hızlı solunum

- Bilinç bozuklukları

- Çocukluk çağında diyabet tedavisi

IDDM tedavisi başlıca 4 bileşenden oluşmaktadır: 1. Diyabet eğitimi, 2. Ensülin yerine koyma tedavisi, 3. Beslenme planlaması ve 4. Egzersiz. Bu çağdaki IDDM tedavisinin amaçları şunlardır:

- Ailenin katılımı ile çocuk/adolesan ve ailenin ihtiyaçlarını belirleyerek kişisel diyabet bakım planı hazırlanması;

- Psikososyal destek;

- Vücuttaki insülin ve şeker dengesinin kontrolü;

- Normal büyüme ve gelişmenin sağlanması.

Bu amaçlara ulaşabilmek için diyabetli çocukların büyümeyle değişen ihtiyaçlarına duyarlı bir tedavi ekibi tarafından izlenmesi gereklidir.

Diyabet Eğitiminin Önemi

Diyabet eğitimi diyabet tedavisinin en önemli bileşenidir. Diyabet eğitimine ensülin tedavisine eşdeğer bir önem verilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni diyabet bakımını, dolayısıyla metabolik kontrolün iyileştirilmesini etkileyen en önemli faktörün hastaların kendi kendine bakım becerileri olduğunun gösterilmesidir. Çocukların kendi yaşlarına uygun ihtiyaçları ve problemleri dikkate alınarak eğitilmeleri gereklidir. Ailenin eğitilmesi de çok önemlidir. 
 
 
 

İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, yazışma gruplarına, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz.

Telefon: (555) 234 55 77 - E-mail:info@kavaklideresaglik.com