Laboratuar

TAM KAN SAYIMI

KAN GURUBU

COOMBS TESTİ (DİREK)

COOMBS TESTİ (İNDİREK)

DEMİR

DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ

FERRİTiN

%TRANSFERRİN SAT.

BİYOKİMYA

AÇLIK KAN ŞEKERİ

TOKLUK KAN ŞEKERİ

BUN (ÜRET NİT)

KREATİNİN

KREATİNİN KLERENSİ

ÜRİK ASİT TOTAL PROTEİN

ALBUMİN

GLOBULİN

MYOGLOBULİN

AMİLAZ

LİPAZ KOLİNESTERAZ TROPONİN-T

CK

CK-MB

LDH TOTAL ASİT FOSFOTAZ

PANKREAS

OGTT

OGTT 50 gr, 100 gr

INSULİN

GLİKOHEMOGLOBİN

C PEPTİT

GLUKOZ 60 gr,120 gr.

KARACİĞER FONK.TESTLERİ

ALT AST ALP GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT) TOTAL BİLİRUBİN DİREKT BİLİRUBİN

AMONYAK (PLAZMA)

LİPİD PANELİ

TOTAL KOLESTEROL

HDL KOLESTEROL

LDL KOLESTEROL VLDL KOLESTEROL TRİGLİSERİD

Lp.(a)

ELEKTROLİT
SODYUM POTASYUM

KLOR

KALSİYUM FOSFOR

MAGNEZYUM

KOAGÜLASYON

KANAMA ZAMANI

PIHTILAŞMA ZAMANI

PROTROMBİN ZAMANI (PTZ)

APTT

FİBRİNOJEN

VON WILLEBRAND FAKTÖR AKTİVİTESİ

ROMATİZMA TESTLERİ

ASO

CRP

RF

HİPOFİZ

LH

FSH

PRL

HEPATİT MARKERLARI

HBs Ag

ANTİ HBs

ANTİ HBc IgG

ANTİ HBc IgM

ANTİ HBe

ANTİ HAV

ANTİ HAV IgM

ANTİ HCV

ANTİ HIV ½

SPESİFİK PROTEİNLER

IgA

IgG

IgM

TOTAL IgE

C3

C4

TORCH PANELİ

TOXO Ab IgG , IgM

CMV Ab IgG ,IgM

RUBELLA Ab IgG, IgM

HERPES S.Tip 2 IgG,] IgM

EPSTEIN BARR Ab IgG , IgM

TROİD

T3

T4

TSH

SERBEST T3

SERBEST T4

TİROGLOBULİN

TİROGLOBULİN ANTİKOR

OVER-TESTİS-PLASENTA

ESTRADİOL (E2)

TESTOSTERON

SERBEST TESTOSTERON

LH

B-HCG

PROGESTAN

DİREK MİKROSKOPİK İNCELEME

GAİTA

VAJEN

AKINTI

MANTAR

NASAL SMEAR

DİĞER

İDRAR TETKİKLERİ

TAM İDRAR TAHLİLİ (TİT)

TOTAL PROTEİN (İDRAR)

GEBELİK TESTİ (İDRAR)

ÜRİK ASİT (İDRAR)

KALSİYUM (İDRAR)

GAİTA TETKİLERİ

GAİTADA GİZLİ KAN

GAİTADA PARAZİT İNC.

KÜLTÜR VE ANTİBİYOGRAM

SWAB A TESTİ

BOĞAZ KÜLTÜRÜ

GAİTA KÜLT.

İDRAR KÜLT.

YARA KÜLT.

VAJEN KÜLT.

ANTİBİYOGRAM ÜRETRAL AKINTI ve ANTİ.

SEROLOJİ

BRUSELLA AG.(WRİGHT TEST)

GRUBER WIDAL(SALMONELLA Ag.)

HELİCOBAKTER PLORİ Ig G , Ig M

KLAMİDYA ANTİJENİ SWAB , İDRAR

KLAMİDYA ANTİKORU (SERUM)

KALSİTONİN

GLIADİN AB Ig G

DOKU TRANSGLUTAMİNAZ

ENDOMYSİAL

SPERMİOGRAM

SPERMDE FRUKTOZ TPHA ,VDRL

TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ

CEA (KARSİYOEMBRİYONIK Ag.)

CA125

CA 19-9

CA 15-3

AFP(ALFA FETOPROTEİN)

TOTAL PSA

FREE PSA

PAP

ACP

ADRENAL BEZ

KORTİZOL

SERBEST KORTİZOL (İDRAR)

DHEA SO4

ALDOSTERON

RENİN AKT.

17-ALFA OH-PROGESTERON

VENERAL TESTLER

MİKOPLAZMA / ÜREOPLAZMA

ÖN İDR,ÜRETRA,SERVİKS,SPERM

AKINTIDAN BOYA VE MİKROSKOPİ

ALLERJİ PANELİ

GIDA ALLERJİLERİ (SPESİFİK Ig E)

SOLUNUM YOLU ALERJİLERİ (SPESİFİK Ig E)

VİTAMİNLER

VİTAMİN B12

FOLİKASİT 
 
 
 

İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, yazışma gruplarına, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz.

Telefon: (555) 234 55 77 - E-mail:info@kavaklideresaglik.com