Genel Cerrahi
Untitled Document

Cerrahinin tarihçesi ilk insan iskeletlerinde bulunmuş düzgün kesik ve deliklere kadar götürülürse de, Modern cerrahi 16 yüzyıldan itibaren anatomi, fizyoloji bilgi birikimi, 19. yüzyıldan itibaren de asepsi-antisepsi kavramları, kan dolaşımının prensiplerinin anlaşılması, anestezik maddelerin bulunması gibi birbirini besleyen ilerlemelerle ve özellikle büyük savaşlarda ivmelenerek hızlı bir gelişme süreci yaşamıştır. Yirminci yüzyılda da, Jinekoloji, Uroloji, Ortopedi, Beyin-Sinir cerrahisi Göğüs cerrahisi gibi dallar vererek uzmanlaşma dönemini tamamlamıştır.

Modern cerrahi temel olarak diğer yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla, çeşitli nedenlerle vücut doku bütünlüğünün bozulduğu durumlarda İnsan vücuduna dışarıdan yapılan planlı, kontrollü ve ekip çalışması gerektiren bir müdahale ile bozulmuş dokuların çıkarılması, benzer problemlerin tekrar yaşanmaması için mümkün olan önlemlerin alınması ve Vücudun, yaşamını devam ettirebileceği yaşamsal ve işlevsel onarımının yapılması olarak tanımlanabilir.

İsmi geniş bir anlam taşısa da, Genel Cerrahi artık temelde karın organları (yemek borusundan başlayıp, mide, ince ve kalın barsaklar, karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas gibi sindirim sistemi ağırlıklı organlar), endokrin bezler ve meme hastalıkları ile fıtıkların cerrahi tedavisine odaklanmış bir uzmanlık dalıdır.

Bir cerrahi işlemin başarısı; sorunla ilgili yeterli bilginin toplanıp tedavi seçenekleri konusunda doğru kararın verilmesine, fiziksel ve teknik olanaklara, mikroplara karşı katı asepsi-antisepsi kurallarına titizlikle uyulmasına, cerrahi ekibin geliştirmiş olduğu öz disipline ve nihayet hastaya bağlı ek problem ve hastalıkların doğru değerlendirilip gerekli önlemlerin alınmasına bağlıdır.

Son yıllarda geliştirilen laparoskopik Cerrahi yönteminde uygun olgularda doku bütünlüğünü mümkün olduğunca az bozarak, gelişmiş görüntüleme sistemlerinin yardımı ile operasyonların yapılması mümkün olmaktadır. Bu da hastaların daha az ağrı duymaları, daha hızla iyileşmeleri ve gündelik yaşamlarına dönmelerine imkân vermektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile tanı ve tedavide sağlanan iyileşmeler, modern Cerrahinin de yüz güldürücü sonuçlarını yükseltmiş ve Hastaların cerrahi işlemlerden sonra daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini ve operasyonlarını iyi anılarla hatırlamalarını sağlamıştır.

Cerrahi olarak tedavi edilebilen hastalıklar

  • Travmalar

  • Anatomik bozukluklar

  • Fonksiyon bozuklukları

  • Çeşitli yangılar

  • Kan dolaşım bozuklukları ve çeşitli organların enfarktüsleri

  • Metabolik bozukluklar

  • Onkolojik hastalıklar

  • Doku gelişimine bağlı diğer bozukluklar, ör.. kistler, selim urlar.


 
 
 
 

İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, yazışma gruplarına, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz.

Telefon: (555) 234 55 77 - E-mail:info@kavaklideresaglik.com